Matariki of Many People

This year Ngā Taonga has prepared another video in celebration of the first Matariki Holiday on 24 June 2022, Matariki Hunga Nui – Matariki of Many People. This is a 15-minute audio-visual programme focusing on the star of the Matariki cluster; Pōhutukawa.There are also two versions of this programme, both in te reo Māori and English, to facilitate the two audiences (reo speaking and non-reo speaking).

Read more

Matariki Hunga Nui

I tēnei tau, hei whakanui i te mātahi o te tau hou ka whakaputangia e mātou tēnei whakaaturanga a Matariki Hunga Nui. E aro pū ana tēnei whakaaturanga ki te whetū tapu a Pōhutukawa, hei whakanui i ētehi tokoono kua whetūrangitia. Ka 15 mineti te roa mō te whakaaturanga, he reorua hoki ki te reo Māori me te reo Pākehā.

Read more