Tukua

Dr Rangimārie Turuki Rose Pere

Dr Rangimārie Turuki Rose Pere CBE CM. (Te Āitanga ā Tiki, Tūhoe Pōtiki, Ruapani, Ngāti Kahungunu, Te Aitanga ā Hauiti, Rongowhakaata), 1937 –