Maimoa and Khali at Nga Taonga.

Ngā Taonga Tuku Iho #3: Tukuna Kia Rere

26 Aug 2022
He hotaka ā-ipurangi a Ngā Taonga Tuku Iho, e rima ōna putanga, e pā ana ki te mahi whakapūranga i ngā taonga Māori.

Ngā Taonga Tuku Iho Rangitaki nā Maimoa

Kia whai ngako ai ki te ia o ēnei kōrero me hoki whakamuri au ki tōku whānautanga mai ki te ao tūroa i te tau 1998. I whānau mai au i raro i ngā rekereke o te maunga whakahī rā, a Taranaki, ā tāria te wā ka hūnuku tēnei ki te riu o Waikato, ka whai tūrangawaewae ki tōna kāinga, ki Kāwhia. Nāwai rā, nāwai rā kua heke whakararo mai tēnei ki Te Whanganui-a-Tara, hei Kaitohutohu Mātauranga Māori ki tētehi o ngā tūwāhi e kaha pupuri ana i ngā taonga nō te ao a ō tātou kaumātua, tūpuna, arā, ki Ngā Taonga Whitiāhua Me Ngā Taonga Kōrero.

I te taenga mai o Khali ki Pipitea kātahi anō te tāutuutu o ngā taonga. Te tāutuutu taonga mā te harirū, te kōrero, te whanaungatanga, te mātauranga, ka mutu ngā taonga whitiāhua hoki. Ko ētehi o ērā taonga he kura whākina hei whiua ki te rangi kia kitea e te ao, ko ētehi anō he kura huna hei mea pupuri, hei mea kaingākau.

I whakaatungia e māua ētehi whakaaturanga whakahirahira ki a māua anō. I whakaaturia e Khali tētehi whakaaturanga Waka Huia o Reporua, tōna kāinga. Taku mīharo ki te whakarongo ki ngā kōrero mō tēnei whenua haumako me ngā kōrero a ōna kaumātua. I whaakaturia e au tētehi taonga whitiāhua o te whakatūwheratanga o tōku wharenui ki Waipapa, a Taku Hiahia i te tau 1990.

Hero image: Maimoa and Khali at Nga Taonga. (Photo by Renati Waaka)

Behind the scenes image of Ngā Taonga staff.

Watching old footage can be emotional. (Renati Waaka)

I reira hoki te mahi a te kaumātua o aua wā rā, pērā i a Te Arikinui Te Atairangikaahu, a Nanny Huamānuka Pikia, a Koro Rua Cooper, a Koro Pumi Taituha, ko te nuinga o rātou kua whetūrangitia, rātou mā te hunga rongonui mō ō rātou mōhiotanga, mātauranga, kōrero tuku iho.

E kōnatunatu nei te ngākau ki te whakaatu i tēnei taonga, anō nei he kanohi taiaha. E rua kē ngā taha o te taiaha nei. Ko tētehi taha e meatia nei taku korenga i te whakatūwheratanga o tōku wharenui, tē taea te whakarongo ki ngā karakia me ngā kōrero a ngā kaumātua, ka mutu ko taku korenga ki te pōwhiri mai i ngā manuwhiri ki mua i taku wharenui. Koia nei ngā take i noho pātata tēnei whakaaturanga ki te whatumanawa. Ko tērā atu taha o te taiaha e tute nei i taku whiwhinga nui ki te mātakitaki i ēnei rangi whakahirahira, ahakoa taku tamōtanga – kua āhei taku titiro anō ki ēnei taonga, kua tūhura hoki te ara kia tohaina, kia whakamahara i te motu i ēnei taonga ā rātou.

Ko tētehi o ōku tino aronga ki tēnei mahi ko te tomonga. He take nui kia tomongia e ngā whānau, hapū, ngā iwi, me Aotearoa whānui ki o rātou ake taonga – kia whai mōhiotanga hoki mō ngā taonga nei. I ngā mohoaotanga, i ngā nohoanga tawhiti o ngā whānau ki tāwāhi rānei, ka noho tonu nei ngā kohinga hei hononga mā rātou e noho tawhiti atu, kia tūhono mai anō. Mō te wāhanga ki a Ngā Taonga he whāinga hei anga whakamua te tomonga o ngā taonga ki te tūmatanui. Kei ngā ringaringa o ngā kaipupuri o nāianei ngā kō hei keri i ngā huarahi mō ngā iwi kia tūhono mai anō ki a rātou taonga. Mā ngā kaupapa pērā i a Utaina me Rokirokitia e kitea nei te whakatinanatanga o ēnei hiahia.

Behind the scenes image of Ngā Taonga staff.

Discovering some of the taonga Māori held in the vault. (Photo by Renati Waaka)

Kua whai hūmarietanga ahau nō roto mai i te kohinga nei o Ngā Taonga. Ka ū mai he ata o te wiki mahi, ka mau te wehi i te haumako o ngā taonga nei me ngā kura ō roto. Kua ngākau whakaiti anō i te kitenga o tēnei whakaaturanga whakahirahira nei a Ngā Taonga Tuku Iho e whakatewhatewha ana i ngā hononga o mātou te iwi Māori ki ō tātou taonga tuku iho, kōrero tuku iho anō hoki.